Blog

2011 yılından bu yana takviye eğitim sektöründe yer alıyoruz. Edindiğimiz tecrübe bize genel olarak gösterdi ki; özel ders almanın avantajlarını 4 başlık altında toparlayabiliriz. Bu başlıklar;

1. Akademik avantajları;

  • Birebir özel ders, 1 öğretmen 1 öğrenci şeklinde yapıldığı için öğrenme stili, zeka türü farklılıkları ve bireysel öğrenme hızının en az etkilendiği öğretim şeklidir. Grup derslerinde özellikle kalabalık sınıflarda bu problemler baş gösterebilir. Öğrencinin öğrenme stili ve zeka türü, öğretmenin öğretim stili ve içerik yönetimi ile uyuşmayabilir ya da öğrencinin bireysel hızının üzerinde bir ritimle gidebilir. Tüm bunlar öğretim faaliyetlerini sekteye uğratır. Oysa birebir ders kurgusunda öğrenci her yönüyle öğretim faaliyetinin öznesine dönüşür.

2.İletişim avantajları;

  • Gerek öğretmenle gerek diğer öğrencilerle temasta yaşanabilecek sorunlar birebir derste minimize olur. Diğer öğrencilerle etkileşim olmadığı için öğretim faaliyetleri sabote olmaz. Sosyal etkileşim aslında öğrenmeye katkı sağlasa da alt yaş gruplarında bu etkileşim genellikle kontrolden çıktığı için özel dersin öğretime katkısı daha fazla olmaktadır.
  • Ayrıca öğretmenle kurulan ilişki çok daha nitelikli ve kaliteli kurulup yanlış anlaşılmalar, kendini ifade edememe sorunları ve çekinme, soru soramama, anlamadığını ifade edememe ve ısrarcı olamama gibi öğrencilerde gözlemlenen iletişim zafiyetleri ortadan kaldırılır ve öğrenmenin önündeki iletişim engelleri kaldırılmış olur. Burada bir eleştiriyi kabul edebiliriz bu iletişim sorumluluğunu yerine getirmesini engellediğinizde iletişimin gelişmesine katkı sağlamamış oluyorsunuz diyebilirsiniz. Fakat öğretim faaliyetlerinin ana konusu öğrenciye konuyu kavratmaktır ve öğretmektir. İletişim gelişimi daha çok bir eğitim faaliyetidir oysa özel ders öğretim faaliyetidir.

3.Ekonomiklik avantajları;

  • Özel ders zaman açısından çok ekonomiktir. Öğrencinin ders takviyeleri konusunu okul faaliyetleri kadar yoğun ve meşgul edici olmanın önüne geçer, hangi ders ve hangi konularda sorun yaşanıyorsa o alanda teknik destek sağlar. Önemli bir zaman tasarrufu sağlar.
  • Size garip gelebilir fakat özel ders aslında ücret açısından da ekonomiktir. Atabey ekonomikliğini kastetmiyorum, ortalama çok fahiş ve abartılmış bir ücret ödemiyorsanız hazır paket takviye almaktansa fayda/maliyet yaptığınızda birebir dersin daha ekonomik olduğunu görebilirsiniz. Harcadığınız zaman ve yıpranma ile hesap edildiğinde bildiğiniz dersleri de almak zorunda olduğunuz paket programlardan aldığınızda ne demek istediğimizi daha iyi anlayacağınıza eminiz.

4.Esneklik avantajları;

  • Gerek öğretmenle gerek diğer öğrencilerle temasta yaşanabilecek sorunlar birebir derste minimize olur. Diğer öğrencilerle etkileşim olmadığı için öğretim faaliyetleri sabote olmaz. Sosyal etkileşim aslında öğrenmeye katkı sağlasa da alt yaş gruplarında bu etkileşim genellikle kontrolden çıktığı için özel dersin öğretime katkısı daha fazla olmaktadır.
  • Ayrıca öğretmenle kurulan ilişki çok daha nitelikli ve kaliteli kurulup yanlış anlaşılmalar, kendini ifade edememe sorunları ve çekinme, soru soramama, anlamadığını ifade edememe ve ısrarcı olamama gibi öğrencilerde gözlemlenen iletişim zafiyetleri ortadan kaldırılır ve öğrenmenin önündeki iletişim engelleri kaldırılmış olur. Burada bir eleştiriyi kabul edebiliriz bu iletişim sorumluluğunu yerine getirmesini engellediğinizde iletişimin gelişmesine katkı sağlamamış oluyorsunuz diyebilirsiniz. Fakat öğretim faaliyetlerinin ana konusu öğrenciye konuyu kavratmaktır ve öğretmektir. İletişim gelişimi daha çok bir eğitim faaliyetidir oysa özel ders öğretim faaliyetidir.

Açılan sayfada 3 adımda ders paketini oluşturabilirsiniz. Almak istediğiniz toplam ders sayılarını yazıp adımları tamamlamanız yeterli…


 

Özel Ders Almak İster Misiniz?

6698 sayılı kanun kapsamında Atabey Eğitim Kurumları'ndan ticari elektronik ileti almayı istiyor musunuz ?

Formda yer alan kişisel verilerimin Gizlilik, Şartlar ve Koşulları sayfasında belirtilen usülde kullanılmasını kabul ediyorum.


Diğer Rehberlik YazılarıRehberlik


Sınava Hazırlık YazılarıSınava Hazırlık

Telefon+90 216 706 50 25

   Fiyat Hesaplama